Montserrat Bacardí

Montserrat Bacardí

Areas of interest: Translation studies – History of translation – Catalan studies – Spanish studies – Transatlantic studies – Catalan exile

A graduate in Catalan Philology (BA) and Hispanic Philology (PhD) from the Universitat de Barcelona, Montserrat Bacardí is a Professor at the Universitat Autònoma de Barcelona, where she is the PI of the Grup d’Estudi de la Traducció Catalana (GETCC) (Contemporary Catalan Translation Study Group). Her areas of expertise include Literary Translation from Spanish into Catalan, Catalan literature under Franco’s dictatorship, and Catalan exile in Latin America. To these topics she has devoted several critical works, such as El Quixot en català (2006, with Inma Estany), Diccionari de la literatura catalana (2008) (ed.), Catalans a Buenos Aires. Records de Fivaller Seras (2009), Una impossibilitat possible. Trenta anys de traducció als Països Catalans (1975-2005) (ed., 2010), Diccionari de la traducció catalana (dir.) (2011), La traducció catalana sota el franquisme (2012), Les traductores i la tradició (2013), Gràcia Bassa, poeta, periodista i traductora (2016), and Traducció i franquisme (ed., 2017).


(more…)